Funkční medicína

Co je funkční medicína?

Funkční medicína se snaží přesně určit jak a proč vznikají nemoci a hledá způsob, jak vrátit člověku zdraví a to určením klíčových příčin nemoci každého jedince.

Funkční medicína je personalizovaným, na pacienta orientovaným a vědecky podloženým přístupem, který podporuje spolupráci lékaře a jeho klienta tak, aby společně odhalili hlavní příčiny nemoci a obnovili co nejlepší zdraví. To vyžaduje detailní porozumění působení genetických, biochemických a lifestylových faktorů klienta a využití těchto dat k přímému a personalizovanému léčebnému plánu, který vede ke zlepšení zdravotního stavu.

Odhalením klíčové příčiny nemoci, nejen jejich symptomů, tak mohou být lékaři daleko lépe orientováni ve spletitosti onemocnění. Mohou zjistit, že jeden zdravotní problém může vycházet z mnoha příčin nebo naopak, jedna příčina může vyústit v mnoho různých zdravotních problémů.

Lékaři funkční medicíny úzce spolupracují s výživovými specialisty a dalšími terapeuty tak, aby celková péče klienta byla co nejkomplexnější a nejúčinnější.

Funkční medicína nabízí nový účinný systém a klinický model pro hodnocení, léčbu a prevenci chronických nemocí, který nahrazuje neefektivní a zastaralý model 20. století, který je zaměřený na potlačování symptomů nemocí.

Funkční medicína zapojuje nejnovější poznatky genetiky, systémovou biologii a zohledňuje vliv prostředí a životního stylu na vznik a vývoj nemoci.

Funkční medicína umožňuje lékařům a dalším zdravotníkům praktikovat proaktivní, prediktivní a adresnou medicínu a podporuje pacienty k tomu, aby sami začali hrát aktivní úlohu ve svém zdraví.

IFMV-funkcni-medicina
Dozvíte se, proč jsme vlastně nemocní.
Jedinečný a osobitý přístup ke klientovi.
Hledaní příčin vzniku onemocnění.
Cestou ke zdraví je komplexní změna.