Funkční medicína

Co je funkční medicína?

Funkční medicína se zaměřuje na hledání skutečné příčiny onemocnění. Používá k tomu nástroje funkční medicíny, jako je časová osa, matrix, detailní dotazníky a laboratorní testy.

Funkční medicína je personalizovaným, na pacienta orientovaným a vědecky podloženým přístupem, který podporuje spolupráci lékaře a jeho klienta tak, aby společně odhalili hlavní příčiny nemoci a obnovili co nejlepší zdraví. To vyžaduje detailní porozumění působení genetických a biochemických faktorů, včetně životního stylu klienta.

Odhalením klíčové příčiny nemoci, nejen jejich symptomů, tak mohou být lékaři daleko lépe orientováni ve spletitosti onemocnění. Mohou zjistit, že jeden zdravotní problém může vycházet z mnoha příčin nebo naopak, jedna příčina může vyústit v mnoho různých zdravotních problémů.

Lékaři funkční medicíny úzce spolupracují s nutričními a dalšími terapeuty tak, aby celková péče klienta byla co nejkomplexnější a nejúčinnější.

Funkční medicína nabízí nový účinný systém a klinický model pro hodnocení, léčbu a prevenci chronických nemocí.

Funkční medicína zapojuje nejnovější poznatky genetiky, systémovou biologii a zohledňuje vliv prostředí a životního stylu na vznik a vývoj nemoci.

Funkční medicína umožňuje lékařům a dalším zdravotníkům praktikovat proaktivní, prediktivní a adresnou medicínu a podporuje pacienty k tomu, aby sami začali hrát aktivní úlohu ve svém zdraví.

IFMV-funkcni-medicina
Cílíme pravé příčiny onemocnění.
Máme jedinečný a osobitý přístup ke klientovi.
Každého klienta konzultujeme s celým týmem IFMV.
Terapeutický plán personalizujeme individuálním potřebám.