01-1-petra-storch

BC. PETRA ŠTORCH

Terapeutka preventivní, funkční výživy & medicíny, tradiční tibetské & himálajské medicíny

Vzdělání a praxe

Petra vyrostla v lékařské rodině a prostředí, které hluboce ovlivnilo její budoucí studijní i profesní směřování. Lidské zdraví, jeho potenciál a medicína ji fascinovala od dětství, nicméně věděla, že se mu chce věnovat v komplexním pojetí, které přistupuje k lidskému organizmu a lidské bytosti jako k jedinečnému celku, jež je ovlivňován na mnoha vnějších i vnitřních úrovní. Proto nejprve zvolila studium preventivního oboru Veřejného zdravotnictví (The Public Health) na 3. lékařské fakultě UK. Jelikož v prevenci a předcházení nemocem vždy viděla velký smysl a rovněž nevyužitý potenciál.

Na své následující cestě získala zkušenosti ve veřejné správě a s jejími preventivními programy podpory a ochrany zdraví, poznala, jak funguje farmaceutický průmysl, sféra sportovní výživy a suplementů. Zároveň vždy praktikovala poradenství v oblasti výživy a životního stylu, kterému se začala věnovat naplno a dále rozšiřovala své vzdělání v rámci aktuálních trendů a vědeckých poznatků. Současně se také inspirovala tisíciletou moudrostí a zkušenostmi východní medicíny a rozhodla se pro mezinárodní studium tibetské a himálajské medicíny na IATTM (The International Academy of the Traditional Tibetan Medicine, Sorig Khang International).

Při hledání západního celostního přístupu v medicíně ji nadchla funkční výživa a medicína. V současnosti se věnuje propojování a praktické aplikaci toho nejlepšího z obou těchto oblastí v jejím komplexním pojetí, ale zároveň v personalizované formě, kdy si uvědomujeme jedinečnost každého jedince a nezbytnost individuálního přístupu. Tímto směrem je zaměřena i její editorská a autorská činnost.

Její inspirací je Chris Kresser, Dr. Mark Hyman, Dr. Nida Chenagtsang, Dr. Alexander Arbuzov, Dr. Machig Sogdzong a Eric Rosenbush, LAc.

Ostatní členové