Poznejte svůj základ. Znalost své jedinečné genetické predispozice vám umožní s předstihem reagovat na rizika spojená s vaší náchylností na konkrétní zdravotní potíže, správně vás nasměrují na personalizovanou zdravotní prevenci, povedou ke zlepšení zdraví a zvýšení kondice.

Znalost genetických predispozic odemyká skutečný zdravotní potenciál.

DNA HEALTH

Test je zaměřený na optimalizaci zdraví a energie, na základě individuální genetické konstituce. Výsledky ukazují konkrétní sekvence DNA a jejich možné mutace. Každá mutace s sebou může ale nemusí nést zvýšené riziko projevu nemoci nebo funkční nedostatečnosti.

Test je vhodný pro ty, kteří chtějí udělat maximum pro nejvhodnější prevenci a zachování či zlepšení svého zdraví.

 

 Testují se variace genů v oblastech:

 • metabolismus lipidů a cholesterolu
 • metylace
 • detoxikace
 • zánětlivost
 • oxidativní stres / antioxidační status
 • zdraví kostí
 • citlivost na inzulin
 • reakce na potraviny (kofein, železo, PUFA, sůl, hořká chuť, alkohol, lepek, laktóza) a
 • metabolismus vitamínů (Vitamín A, D, B12, C)

Tyto oblasti zásadním způsobem ovlivňují naše zdraví.

Cena testu 8 900 Kč
Interpretace testu 3 000 Kč

Cena testu 8 900 Kč
Interpretace testu 3 000 Kč

DNA DIET

Genetický test DNA Diet se zaměřuje na geny, které vysvětlují, proč jednotlivci reagují odlišně, přestože se stravují stejně a jsou vystaveni stejnému životnímu stylu. Genetika nám zde určuje náchylnost k obezitě a zkoumá způsob, jakým člověk reaguje na stravu a cvičení.

Test je vhodný pro ty, kterým se dlouhodobě nedaří snížit váhu. Test mimo jiné určí přesný typ diety, která je vhodná pro zdravé a správné hubnutí.

Testování probíhá v 15 genových oblastech:

 • vstřebávání a metabolismus tuků
 • příjem sacharidů
 • energetická homeostáza
 • metabolismus tuku, obezita, sytost
 • regulace metabolismu a strava
 • energetický příjem
 • pohyb a cvičení
 • cirkadiánní rytmus
 • ukládání tuku
 • zánět

Cena testu 8 900 Kč
Interpretace testu 3 000 Kč

Cena testu 8 900 Kč
Interpretace testu 3 000 Kč

DNA SPORT

Cena testu 8 900 Kč
Interpretace testu 2 000 Kč

Cena testu 8 900 Kč
Interpretace testu 2 000 Kč

DNA Sport zkoumá různé biologické oblasti, které ovlivňují schopnost reagovat na trénink a sportovní výkon.

Testování je vhodné jak pro rekreační sportovce, tak i pro vrcholové výkonnostní sportovce.

Na základě výsledků testu DNA Sport může jedinec získat informace, které mu pomohou optimalizovat svůj tréninkový plán a výživu v souladu s jeho genetickým profilem. Tím by měl být schopen dosáhnout lepších výsledků a maximalizovat svůj potenciál v různých sportovních disciplínách.

Testování probíhá v oblastech:

 • tvorba a remodelace měkkých tkání a kostí
 • zánět
 • oxidační stres
 • okysličení ovlivněné průtokem krve a dýcháním
 • výroba energie a paliva
 • metabolismus při cvičení

DNA RISK

Cena testu 9 900 Kč
Interpretace testu 3 000 Kč

Cena testu 9 900 Kč
Interpretace testu 3 000 Kč

Tento genetický test je vhodný pro včasné identifikování autoimunitního onemocnění, navede k nastavení vhodné prevence, ukáže diagnostický pohled a terapeutický návrh vhodných dietních opatření a úpravy životního stylu.

Identifikuje predispozice k těmto autoimunitním onemocněním:

 • Alopecia areata
 • Ankylozující spondylitida
 • Celiakie
 • Gravesova nemoc
 • Hashimotova tyreoiditida
 • Idiopatická membranózní nefropatie
 • IgA nefropatie
 • Roztroušená skleróza
 • Revmatoidní artritida
 • Systémový lupus erythematodes
 • Vitiligo

DNA GROWBABY

Genetický test GrowBaby pro budoucí maminky pomáhá lépe pochopit fungování klíčových biologických drah, které ovlivňují zdraví matky a plodu. Test poskytuje zásadní informace o tom, jak můžeme zlepšovat zdraví maminky a dítěte pomocí personalizované stravy, doplňků stravy a správných návyků v oblasti životního stylu založených na genech.

Období před početím a perinatální období představují jedinečnou příležitost k vytvoření pevných základů pro optimální zdraví a vývoj člověka v průběhu celého života. Cílená opatření, která využívají poznatky z GrowBaby genetického testu pomáhají zlepšit zdraví matky, podpořit zdravější těhotenství a vést k. tzv. „transgeneračnímu“ přenosu zdraví a odolnosti, tedy zdravá matka-zdravé dítě.

Test je vhodný pro ženy, které plánuji miminko. 

Cena testu 8 900 Kč
Interpretace testu 2 000 Kč

Cena testu 8 900 Kč
Interpretace testu 2 000 Kč

DNA CORE

DNA CORE je výchozím bodem na cestě k osobnímu zdraví. Je navržen tak, aby poskytl základ pro personalizovanou zdravotní péči založenou na genech a poskytl poznatky potřebné k tomu, udělat první krok ke zlepšení svého zdraví.

Vědět, co je pro každého jednotlivce správné, je klíčem k odemknutí jeho zdravotního potenciálu. 
 
DNA CORE je vhodný pro ty, kteří mají za cíl podpořit a optimalizovat každodenní fungování, podpořit dlouhověkost a snížit riziko chronických onemocnění. 
 
DNA CORE zahrnuje prvky z testu DNA HEALTH, DNA DIET a DNA SPORT. 
 
Díky výsledkům můžete podpořit, tyto čtyři oblasti:
 • klíčové biologické procesy
 • výživu
 • přirozenou a zdravou váhu
 • reakci na cvičení – sportovní výkon

Cena testu 9 500 Kč

Cena testu 9 500 Kč

DNA MEDCHECK

Cena testu 12 400 Kč

Cena testu 12 400 Kč

Medcheck poskytuje podrobné informace o interakcích mezi geny a léky, které byly v posledních dvou desetiletích předmětem intenzivního výzkumu.
Identifikuje potenciální vedlejší účinky, zvýšenou toxicitu a nedostatečnou účinnost léčby. Analyzuje genotypy a celkem 62 genetických variant spojených s metabolismem léčiv a lékovými reakcemi např. léčby bolesti, kardiovaskulárních onemocnění a léčbu psychiatrickou.

Test je vhodný pro každého, kdo dlouhodobě užívá léky nebo plánuje či zvažuje začít léky užívat. Je vhodný také pro ty, kteří trpí vedlejšími účinky medikamentů, nebo na léky nereagují, či musí dávky léku opakovaně upravovat. 

Hodnoceno je více než 150 léků nejčastějších lékových skupin např.:

 • antiarytmik, betablokátorů
 • antikoagulancií, antidiuretik
 • antiemetik, inhibitorů protonové pumpy
 • antimykotik, antipsychotik
 • antidepresiv, anti – ADHD léčiv
 • benzodiazepinů, imunosupresiv
 • statinů, opioidů
 • nesteroidních antiflogistik

INTERPRETACE TESTU 

V písemné interpretaci naleznete doporučení na nutrici, výživové doplňky, podpůrné aktivity a případně vhodné testování, které pomáhají předcházet onemocnění organismu a optimalizují nedostatečné funkce ve výše zmíněných procesech.

Testovací vzorek se odebírá z kapky krve z prstu a výsledky včetně interpretace bývají do 4-5 týdnů po odeslání vzorku do laboratoře Nordic Lab v Dánsku.

Kontaktní formulář

V případě, že máte jakékoliv otázky, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat. Rádi vám poradíme.