Vzdelavani

V Institutu funkční medicíny a výživy vzděláváme české a slovenské lékaře, farmaceuty a zdravotníky ve funkční medicíně od roku 2017. Poskytujeme vzdělávání v oblasti funkční medicíny a výživy také pro výživové specialisty, edukujeme ale i širokou veřejnost, tedy všechny, kteří se zajímají o zdraví, zdravotní prevenci a výživu.

Pořádáme jak prezenční odborné semináře, tak online kurzy k zajímavým tématům a nejmodernějším poznatkům z oblasti zdraví.

Chcete se vzdělávat s námi? Pro zájemce máme vytvořenou platformu s online kurzy a semináři, které jsou rozdělené podle odborné náročnosti.

Nejbližší akce