English below

Chcete svým  zaměstnancům poskytnout benefit z oblasti zdraví a prevence v podobě rozšířené zdravotní péče?

Rádi vám s tím pomůžeme! Jsme odborníci na funkční medicínu, která klade velký důraz na prevenci a hledání příčin již projeveného onemocnění, namísto potlačování symptomů léky.

Chcete svým  zaměstnancům poskytnout benefit z oblasti zdraví a prevence v podobě rozšířené zdravotní péče?

Rádi vám s tím pomůžeme! Jsme odborníci na funkční medicínu, která klade velký důraz na prevenci a hledání příčin již projeveného onemocnění, namísto potlačování symptomů léky.

ROČNÍ PRŮMĚR PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI V ČESKU JE 18 DNÍ NA 1 ZAMĚSTNANCE.

ROČNÍ PRŮMĚR PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI V ČESKU JE 18 DNÍ NA 1 ZAMĚSTNANCE.

PODPOŘTE NEFINANČNÍ REPORTING ESG

PODPOŘTE NEFINANČNÍ
REPORTING ESG

INVESTUJTE DO ZDRAVÍ SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

INVESTUJTE DO ZDRAVÍ SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Na zdravotní prevenci se díváme jinak

Jdeme víc do hloubky. Preventivní prohlídka se u nás, od té běžné u praktického lékaře, liší jak rozsahem sledovaných biomarkerů z krevního rozboru, který doplňujeme tělesnou diagnostikou těla a měřením stresu, tak péčí a přístupem našich odborníků.

Máme komplexní pohled

Na naměřené hodnoty se díváme jinak, komplexněji. Propojujeme všechny možné souvislosti a hledáme příčinu zdravotních obtíží. Neřídíme se univerzálními postupy, odborná znalost nám umožnuje medicínské postupy personalizovat.

Jsme tým odborníků a milá parta

Dbáme na osobní přístup. Péčí a vysvětlováním souvislostí a možných příčin zdravotních obtíží směřujeme každého k uvědomování si síly a možné kontroly nad vlastním zdravím.

Na zdravotní prevenci se díváme jinak

Jdeme víc do hloubky. Preventivní prohlídka se u nás, od té běžné u praktického lékaře, liší jak rozsahem sledovaných biomarkerů z krevního rozboru, který doplňujeme tělesnou diagnostikou těla a měřením stresu, tak péčí a přístupem našich odborníků.

Máme komplexní pohled

Na naměřené hodnoty se díváme jinak, komplexněji. Propojujeme všechny možné souvislosti a hledáme příčinu zdravotních obtíží. Neřídíme se univerzálními postupy, odborná znalost nám umožnuje medicínské postupy personalizovat.

Jsme tým odborníků a milá parta

Dbáme na osobní přístup. Péčí a vysvětlováním souvislostí a možných příčin zdravotních obtíží směřujeme každého k uvědomování si síly a možné kontroly nad vlastním zdravím.

Snímek obrazovky 2023-09-22 v 11.34.16
Snímek obrazovky 2023-09-22 v 11.32.10
konzultace

Péče o vaše zaměstnance může mít dvě podoby

Péče o vaše zaměstnance může mít dvě podoby

V rámci benefitu nadstandardní zdravotní péče mohou vaši zaměstnanci docházet k nám na kliniku. Které služby jim z naší nabídky, a v jakém rozsahu, umožníte, je na vás. Rádi s vámi na osobní schůzce probereme možnou formu spolupráce a poradíme vhodnou variantu pro vaše zaměstnance.

Na klinice nabízíme služby:

 • konzultace s lékařem nebo terapeutem
 • testy funkční medicíny
 • komplexní rozbor krve (s lékařskou interpretací výsledků)
 • specializované programy (Zdravé hubnutí, Anti-aging program)
 • infuzní terapie pro posílení imunity
 • tělesná diagnostika těla
 • měření stresu a stresové odolnosti
 • terapie červeným světlem
 • náprava pohybového aparátu (fyzio)
 • Mindfulness, poradenství osobního rozvoje
 • ostatní (GAPS poradenství, sestavení terapeutického jídelníčku, aj.)

Nejste z Prahy a pro vaše zaměstnance klinika není dostupná pro osobní návštěvy?

Rádi přijedeme k vám do firmy se všemi potřebnými zdravotnickými přístroji a týmem terapeutů. Opět vám na osobní schůzce rádi poradíme, jak Dny zdraví správně uchopit a které aktivity pro vaše zaměstnance vybrat.

Standardně Dny zdraví ve firmě zahrnují tuto péči:

 • tělesná diagnostika těla s interpretací výsledků
 • měření míry stresu s interpretací
 • konzultace s terapeutem funkční medicíny
 • pro hlubší prevenci lze rozšířit o komplexní rozbor krve s interpretací lékaře

V rámci benefitu nadstandardní zdravotní péče mohou vaši zaměstnanci docházet k nám na kliniku. Které služby jim z naší nabídky, a v jakém rozsahu, umožníte, je na vás. Rádi s vámi na osobní schůzce probereme možnou formu spolupráce a poradíme vhodnou variantu pro vaše zaměstnance.

Na klinice nabízíme služby:

 • konzultace s lékařem nebo terapeutem
 • testy funkční medicíny
 • komplexní rozbor krve (s lékařskou interpretací výsledků)
 • specializované programy (Zdravé hubnutí, Anti-aging program)
 • infuzní terapie pro posílení imunity
 • tělesná diagnostika těla
 • měření stresu a stresové odolnosti
 • terapie červeným světlem
 • náprava pohybového aparátu (fyzio)
 • Mindfulness, poradenství osobního rozvoje
 • ostatní (GAPS poradenství, sestavení terapeutického jídelníčku, aj.)

Nejste z Prahy a pro vaše zaměstnance klinika není dostupná pro osobní návštěvy?

Rádi přijedeme k vám do firmy se všemi potřebnými zdravotnickými přístroji a týmem terapeutů. Opět vám na osobní schůzce rádi poradíme, jak Dny zdraví správně uchopit a které aktivity pro vaše zaměstnance vybrat.

Standardně Dny zdraví ve firmě zahrnují tuto péči:

 • tělesná diagnostika těla s interpretací výsledků
 • měření míry stresu s interpretací
 • konzultace s terapeutem funkční medicíny
 • pro hlubší prevenci lze rozšířit o komplexní rozbor krve s interpretací lékaře

Naši terapeuti na základě výsledků rozboru krve a laboratorních testů, svých odborných znalostí a několikaletých zkušeností pomohou určit, které oblasti zdravotní prevence jsou oslabeny a poradí, čím a jak je podpořit ke správnému fungování. Výstupem je přesné doporučení toho, na co se zaměřit, podrobný návod na to, jak postupně, a hlavně dlouhodobě, zlepšit svůj zdravotní stav.

Naši terapeuti na základě výsledků rozboru krve a laboratorních testů, svých odborných znalostí a několikaletých zkušeností pomohou určit, které oblasti zdravotní prevence jsou oslabeny a poradí, čím a jak je podpořit ke správnému fungování. Výstupem je přesné doporučení toho, na co se zaměřit, podrobný návod na to, jak postupně, a hlavně dlouhodobě, zlepšit svůj zdravotní stav.

Příklad referencí:

 • Kiswire Cord Czech s.r.o. 
 • VUP Medical, a.s. 
 • Expertní Board 21 s.r.o. 

Příklad referencí:

 • Kiswire Cord Czech s.r.o. 
 • VUP Medical, a.s. 
 • Expertní Board 21 s.r.o. 
konzultace

Zdravotní prevenci a poradenství s ní související si jako firma můžete dát do daňových nákladů.

Zdravotní prevenci a poradenství s ní související si jako firma můžete dát do daňových nákladů.

Pro více péče nás neváhejte kontaktovat:

Eva Kočicová

774 826 022

[email protected]

Pro více péče nás neváhejte kontaktovat:

Eva Kočicová

774 82 60 22

[email protected]

Would you like to provide your employees an extended health care as benefits? We are happy to assist you with that!

We are experts in functional medicine and nutrition, who place great emphasis on health prevention and finding root causes of disease, instead of simply suppressing symptoms with medicaments.

Would you like to provide your employees an extended health care as benefits? We are happy to assist you with that!

We are experts in functional medicine and nutrition, who place great emphasis on health prevention and finding root causes of disease, instead of simply suppressing symptoms with medicaments.

THE ANNUAL AVERAGE LENGHT OF SICK LEAVE IN THE CZECH REPUBLIC IS 18 DAYS PER 1 EMPLOYEE.

THE ANNUAL AVERAGE LENGHT OF SICK LEAVE IN THE CZECH REPUBLIC IS 18 DAYS PER 1 EMPLOYEE.

SUPPORT NON-FINANCIAL ESG REPORTING

INVEST IN THE HEALTH OF YOUR EMPLOYEES

SUPPORT NON-FINANCIAL ESG REPORTING

INVEST IN THE HEALTH OF YOUR EMPLOYEES

We look at health prevention differently

We go deeper. Our preventive check-up differs from the usual ones at a general practitioner. How? Extensive range of blood biomarkers, physical body diagnostics looking at body mass, visceral fat, water, immunity resiliance and stress measurement where we measure autonomous nervous system.

We have a comprehensive view

We look at the measured values ​​differently, more comprehensively. We connect all the „dots“ options and look for the main causes of health problems. We do not follow general procedures, our experts focus on personalized recommendations and solutions.

We are experts and a team which care

We pay attention to a personal approach. We direct everyone to become aware of the power and possible control over their own health by spending time with our clients and explaining the context and possible causes of their health problems.

We look at health prevention differently

We go deeper. Our preventive check-up differs from the usual ones at a general practitioner. How? Extensive range of blood biomarkers, physical body diagnostics looking at body mass, visceral fat, water, immunity resiliance and stress measurement where we measure autonomous nervous system.

We have a comprehensive view

We look at the measured values ​​differently, more comprehensively. We connect all the „dots“ options and look for the main causes of health problems. We do not follow general procedures, our experts focus on personalized recommendations and solutions.

We are experts and a team which care

We pay attention to a personal approach. We direct everyone to become aware of the power and possible control over their own health by spending time with our clients and explaining the context and possible causes of their health problems.

Snímek obrazovky 2023-09-22 v 11.34.16
Snímek obrazovky 2023-09-22 v 11.32.10
konzultace

Two possible ways how to care about your employees​

Two possible ways how to care about your employees​

Your employees can come to our clinic and discuss the most effective and suitable ways to achive their health goals.

We offer the following services:

 • consultation with a doctor or therapist
 • functional medicine tests
 • blood analysis (including an interpretation by a functional medicine doctor)specialized programs (Healthy weight loss, Anti-aging program)
 • infusion therapy to strengthen immunity
 • physical body diagnosis
 • stress measurement and stress resistance
 • red light therapy
 • correction of the musculoskeletal system (physio)
 • mindfulness, personal development
 • others (GAPS consultancy, nutritional plans, etc.)

We are happy to come to your company with our team of therapists and all the necessary medical equipment. Don’t hesitate to discuss the best options of health assessment for your employees with us.

As standard, Health Days in the company include the following care:

 • physical body diagnosis with the interpretation of the results (InBody 770)
 • stress level measurement with interpretation (MaxPulse)
 • consultation with a functional medicine therapist
 • a blood analysis with a doctor’s interpretation can be added

Your employees can come to our clinic and discuss the most effective and suitable ways to achive their health goals.

We offer the following services:

 • consultation with a doctor or therapist
 • functional medicine tests
 • blood analysis (including an interpretation by a functional medicine doctor)specialized programs (Healthy weight loss, Anti-aging program)
 • infusion therapy to strengthen immunity
 • physical body diagnosis
 • stress measurement and stress resistance
 • red light therapy
 • correction of the musculoskeletal system (physio)
 • mindfulness, personal development
 • others (GAPS consultancy, nutritional plans, etc.)

We are happy to come to your company with our team of therapists and all the necessary medical equipment. Don’t hesitate to discuss the best options of health assessment for your employees with us.

As standard, Health Days in the company include the following care:

 • physical body diagnosis with the interpretation of the results (InBody 770)
 • stress level measurement with interpretation (MaxPulse)
 • consultation with a functional medicine therapist
 • a blood analysis with a doctor’s interpretation can be added

Based on the results out therapists determine which areas of health prevention are weakened and establish personalized recommendations in order to enhance health of your each employees.

Based on the results out therapists determine which areas of health prevention are weakened and establish personalized recommendations in order to enhance health of your each employees.

References:

 • Kiswire Cord Czech s.r.o. 
 • VUP Medical, a.s. 
 • Expertní Board 21 s.r.o. 

References:

 • Kiswire Cord Czech s.r.o. 
 • VUP Medical, a.s. 
 • Expertní Board 21 s.r.o. 
konzultace

Do not hesitate to contact us for more information

Eva Kočicová

+420 774 82 60 22

[email protected]

Do not hesitate to contact us for more information

Eva Kočicová

+420 774 826 022

[email protected]