Zjistěte, jak na tom po zdravotní stránce jste a co pro zlepšení nebo udržení zdravotního stavu, a tím i kvality života, můžete udělat.

Program PREVENCE je vhodný pro všechny, kteří si uvědomují cenu svého zdraví a chtějí si jej udržet co nejdéle, aby mohli plně užívat všeho, co jim v životě přináší radost. Prověříme váš zdravotní stav a navrhneme, co je z hlediska prevence konkrétně pro vás nejvhodnější a opravdu smysluplné. 

Preventivní prohlídka se u nás, od běžné prohlídky u praktického lékaře, liší jak v rozsahu kontrolovaných biomarkerů z krevního rozboru, který doplňujeme o měření celkové analýzy těla, tak v přístupu, kterým odborník na výsledky nahlíží. Na naměřené hodnoty se díváme komplexněji. Neřídíme se univerzálními postupy, znalost souvislostí nám umožnuje medicínské postupy personalizovat.

Co program PREVENCE obsahuje?

Co program PREVENCE obsahuje?

Program PREVENCE je sestavený funčkním lékařem naší kliniky pro zjištění nejdůležitějších ukazatelů zdravotního stavu. V rámci programu zjistíme hodnoty důležitých krevních biomarkerů potřebných pro správné fungování těla, které, spolu s tělesnou diagnostikou, umožňují identifikovat oslabená místa a sestavíme konkrétní personalizovaná doporučení pro zlepšení či udržení zdravotního stavu.

Krevní rozbor je oproti rozboru prevence konvenčního lékařství rozšířený o biomarkery, které mají klíčovou roli pro správné fungování těla.

Součástí rozboru je také interpretace výsledků z pohledu funkční medicíny, která hlídá optimální hranice hodnot biomarkerů v těle přísněji. Důvod přísnosti vychází z podstaty funkční medicíny, která klade důraz na prevenci a cílí k tomu, aby tělo nedospělo do nerovnovážného, až kritického stavu, při kterém se projeví zdravotní neduh, obtíž či nemoc.

Přístrojem InBody vyhodnotíme složení těla a tělní parametry, zjistíme procentové zastoupení jednotlivých složek těla – množství kosterních svalů, tělesného tuku, minerálních látek a tělesné vody. Navíc vám vyhodnotíme tzv. fázový úhel buňky, jehož hodnota vyjadřuje kvalitu jemných tkání a vypovídá o celkovém stavu vašeho organismu.

Přístrojem MaxPulse vyšetříme váš autonomní nervový systém a úroveň stresu, hodnoty poukážou na stav periferního cévního a kardiovaskulárního systému.

Na konzultaci odborník vyhodnotí výsledky rozboru krve, tělesné diagnostiky, zhodnotí váš anamnestický dotazník a další vstupy potřebné pro pochopení fungování vašeho těla, identifikuje oslabená místa a na základě výsledků sestaví personalizovaný plán zdravotní prevence s konkrétním doporučením, jak z oblasti z stravy, režimového opatření, životního stylu, tak saplementace pro vyrovnání deficitů včetně přesného dávkování. Dle naměřených hodnot může případně doporučit vhodné specializované testy či jiná vyšetření.

 

Kontrolní konzultace s odborníkem, na které zhodnotíme zlepšení stavu, provedeme kontrolní měření přístroji a doporučíme další postup.

Krevní rozbor je oproti rozboru prevence konvenčního lékařství rozšířený o biomarkery, které mají klíčovou roli pro správné fungování těla.

Součástí rozboru je také interpretace výsledků z pohledu funkční medicíny, která hlídá optimální hranice hodnot biomarkerů v těle přísněji. Důvod přísnosti vychází z podstaty funkční medicíny, která klade důraz na prevenci a cílí k tomu, aby tělo nedospělo do nerovnovážného, až kritického stavu, při kterém se projeví zdravotní neduh, obtíž či nemoc.

Přístrojem InBody vyhodnotíme složení těla a tělní parametry, zjistíme procentové zastoupení jednotlivých složek těla – množství kosterních svalů, tělesného tuku, minerálních látek a tělesné vody. Navíc vám vyhodnotíme tzv. fázový úhel buňky, jehož hodnota vyjadřuje kvalitu jemných tkání a vypovídá o celkovém stavu vašeho organismu.

Přístrojem MaxPulse vyšetříme váš autonomní nervový systém a úroveň stresu, hodnoty poukážou na stav periferního cévního a kardiovaskulárního systému.

Na konzultaci odborník vyhodnotí výsledky rozboru krve, tělesné diagnostiky, zhodnotí váš anamnestický dotazník a další vstupy potřebné pro pochopení fungování vašeho těla, identifikuje oslabená místa a na základě výsledků sestaví personalizovaný plán zdravotní prevence s konkrétním doporučením, jak z oblasti z stravy, režimového opatření, životního stylu, tak saplementace pro vyrovnání deficitů včetně přesného dávkování. Dle naměřených hodnot může případně doporučit vhodné specializované testy či jiná vyšetření.

 

Kontrolní konzultace s odborníkem, na které zhodnotíme zlepšení stavu, provedeme kontrolní měření přístroji a doporučíme další postup.

CENA PROGRAMU je 9 900 Kč

Mějte zdraví ve svých rukou. Pomůžeme vám s tím.

Cílem funkční medicíny je zdravotní stav držet dlouhodobě na takové úrovni, kdy tělo funguje v optimální rovnováze.