InBody 770

Měření je součástí každé první konzultace u nás na klinice ZDARMA a je určeno pro ty, kdo řeší zdravotní prevenci a chtějí být informování, jaká jsou jejich slabá místa a na čem je potřeba zapracovat. 

Dále je měření vhodné:

 • pro profesionální sportovce
 • pro všechny, kteří jsou v tréninkovém režimu a chtějí znát svůj pokrok
 • pro všechny s chronickým onemocněním

 

Měření vyhodnocuje tyto parametry:

 • celkovou hmotnost
 • hmotnost kosterních svalů
 • množství tělesného tuku
 • analýzu složení těla – celkovou tělesnou vodu, bílkoviny, minerály
 • analýzu obezity – BMI, procento tělesného tuku
 • analýzu svaloviny v jednotlivých tělesných částech
 • fázový úhel buněk stanovující buněčnou integritu (odolnost buněk)
 • tělesnou vyváženost
 • tělesnou sílu
 • zdravotní prognózu

Získáte individuální doporučení pro dosažení optimálních hodnot.

Měření je součástí každé první konzultace u nás na klinice ZDARMA a je určeno pro ty, kdo řeší zdravotní prevenci a chtějí být informování, jaká jsou jejich slabá místa a na čem je potřeba zapracovat. 

 

 Dále je měření vhodné:

 • pro profesionální sportovce
 • pro všechny, kteří jsou v tréninkovém režimu a chtějí znát svůj pokrok
 • pro všechny s chronickým onemocněním 


Měření vyhodnocuje tyto parametry:

 • celkovou hmotnost
 • hmotnost kosterních svalů
 • množství tělesného tuku
 • analýzu složení těla – celkovou tělesnou vodu, bílkoviny, minerály
 • analýzu obezity – BMI, procento tělesného tuku
 • analýzu svaloviny v jednotlivých tělesných částech
 • fázový úhel buněk stanovující buněčnou integritu (odolnost buněk)
 • tělesnou vyváženost
 • tělesnou sílu
 • zdravotní prognózu


Získáte individuální doporučení pro dosažení optimálních hodnot.

Měření trvá do dvou minut, poté následuje interpretace s terapeutem cca 20 minut.

MaxPulse

Jste vystaveni dlouhodobému stresu?

MaxPulse vyhodnotí nejen míru stresu které je vaše tělo vystaveno, ale i vaši stresovou odolnost. Přístroj měří pomocí fotopletysmografií celkový stav stav cév. Vyhodnocením pulzní vlny zjistíme míru zdraví, případné poškození cév, pružnost cév apod. Jedná se o neinvazivní vyšetření, které nás informuje a stavu periferního cévního systému a o stavu kardiovaskulárního systému. Měření je součástí každé první konzultace ZDARMA.

 

Jaká data z měření získám?

 • Analýza pulsu (pulzní vlna, akcelerovaná pulzní vlna)
 • Analýza cévního systému (průměrný tep, typ vlny)
 • Excentrické sevření srdce
 • Hodnocení srdečního výkonu, hodnocení elasticity/pružnosti cév
 • Variabilita srdeční frekvence
 • Průměrný tep, arytmie srdce
 • Elektro srdeční stabilita
 • Autonomní nervový systém a jeho vyvážení
 • Sympatikus a parasympatikus

Měření trvá 3-5 minut.

Měření ovlivňuje: gelové či nalepovací nehty, studené, nebo zpocené ruce. Je potřeba se zklidnit po příchodu na kliniku alespoň na 10 minut tak, abychom měřili klidovou srdeční frekvenci.

Objednávejte se na tel.: +420704285489 nebo [email protected]