Jirka

MUDR. JIŘÍ ZIKMUND

Lékař preventivní, funkční medicíny a výživy

Jiří vystudoval 1. LF UK v Praze. Chtěl si ponechat všeobecný přehled o medicíně, tak se rozhodl, že po absolvování fakulty se bude věnovat Všeobecnému praktickému lékařství pro dospělé. Pak mu ve státnicovém ročníku přišla do cesty Funkční medicína. Od té doby věděl, že je to TO pravé, jak pomáhat lidem od jejich dysbalancí a být jejich průvodcem na cestě ke změně svého zdravotního stavu. Zároveň vidí velký přínos v propojení praktického lékařství s funkční medicínou, což udává jiný a nový rozměr celkovému přístupu k člověku. Od 4. ročníku na LF do konce studia pracoval na OB Klinice v Praze na pozici zdravotnického asistenta a sanitáře a je za tuto zkušenost moc vděčný, protože nejen že poznal, jak funguje chod oddělení obecně, ale i vztahy mezi klientem a zdravotnickým personálem, a poznal široké spektrum pacientů a nastavení zdravotnického systému. Momentálně studuje funkční medicínu přes Institut funkční medicíny a výživy, kde i praktikuje. Prošel si také dvěma semináři zaměřenými na Funkční výživu a Nástroje funkční medicíny.

Od dětství byl veden ke sportu a věnuje se mu i nyní. Mezi jeho nejoblíbenější aktivity patří cvičení Les Mills, jehož je instruktorem, dále plavání a běhání, v zimě lyžování a běžky. Nebrání se ani procházce kdekoli v přírodě nebo ve městě. Má první stupeň čínského meditačního cvičení čchi-kung. Je toho tvrzení, že člověk může být aktivní a přitom být sám u sebe, aniž by to vyžadovalo nutně ticho a klid jako při běžné meditaci. Meditovat lze vždy, neomezeně, bez vazby na místo či čas.

Žádného klienta nebere jako samozřejmost, ale jako individuální bytost, která je jedinečná a která mu do života něco přinese stejně tak, jako on předá něco ji.
Je vděčný za svou rodinu, která ho vždy podporovala a doufá, že jim to bude moci oplatit.

 

Ostatní členové